Bharat Vikas Parishad Projects

BVP Branches

 • BVP Jalandhar Samarpan
 • BVP Tagore Shakha Ludhiana
 • BVP Hajipur
 • BVP Jalandhar South Sarvottam
 • BVP Shri Brahmin Sabha Dasuha
 • BVP Nakodar
 • BVP Lohian Khas
 • BVP Jalandhar Gaurav-Sarvotam Shakha & BVP Gaurav Charitable Trust
 • BVP Shaheed Sarabha Branch,Ludhiana
 • BVP Shivaji,Ludhiana

 • BVP Projects

 • GVCA(Guru Vandan Chatra Abhinandan)
 • NGSC(National Group Song Competition)
 • BKJ(Bharat ko Jano)
 • Sanskriti Saptha
 • GTBBD(Guru Teg Bahadur Balidan Divas Declamation Contest)
 • Viklang Camp
 • Aid to needy
 • Parivar Milan
 • Medical Camp
 • Yoga Divas
 • Other